— www.4066.com —

我校2020年6月国家社科基金一般项目结项公告

  • 2020.07.01
  • www.4066.com

全国哲学社会科学工作办公室批准,我校以下项目获准结项:


项目编号

项目名称

负责人

结项时间

15BWW010

英国马克思主义文化

批评研究

邹威华

2020.6

                           

                          科研与学科建设处

                          2020年71